Политика за поверителност

Въведение

Този уебсайт https://scarletflower.bg/ се притежава и управлява от „Адиум“ ЕООД. Ние разбираме, че като посетител на нашия Уебсайт, Вие бихте могли да имате въпроси във връзка с информацията, която ни предоставяте, както и относно начина, по който я обработваме. Тъй като уважаваме правото Ви за запазване на поверителността на личната Ви информация и данни, с настоящата Политика на поверителност бихме искали да Ви обясним каква информация събираме на Уебсайта и как я използваме.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на лични данни от „Адиум“ ЕООД

„Адиум“ ЕООД събира и обработва Вашите лични данни на основание Общ регламент относно защитата на данните (216/679), отнасящ се до защитата на личните данни на територията на Европейския съюз („ЕС“), приет през 2016г. и пряко приложим за всички държави от ЕС от 25-ти май 2018 г. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка, въз основа на изрично получено от Вас съгласие, изразено чрез приемането на политиката ни за поверителност.

Информация, която събираме

В случай, че сте избрали да изпратите запитване към нас, за да Ви изпратим отговор е необходимо да предоставите свои лични данни. Това са:

 • Име, Фамилия – за целите на идентификацията Ви и предоставяне на информацията, която сте поискали;
 • Телефонен номер – за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед информацията, която сте поискали;
 • Електронен адрес – за целите на осъществяване на обратна връзка, когато това е необходимо с оглед изпълнение на ангажиментите ни към вас, относно информацията, която сте поискали и това предполага уведомяването Ви по електронна поща, както и когато електронната Ви поща ще се ползва като средство за комуникация между нас и Вас;

Начините за събиране и обмен на лична информация, които ние използваме, са:

 • Форма за контакт, чрез която се отговаря на изпратените въпроси от наши клиенти;

Цели при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни

 • Събраната информация се обработва от „Адиум“ ЕООД единствено с цел предоставяне на исканата от Вас информация и осъществяване на контакт с Вас, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
 • Статистически цели;
 • Вие не сте задължен/а и ние не изискваме от Вас да се регистрирате или да предоставяте персонално разпознаваема (лична) информация, за да разгледате нашия Уебсайт или за да осъществите достъп до по-голямата част от съдържанието му.

При обработката на Вашите лични данни спазваме следните принципи:

 • Законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • Ограничение на целите на обработване;
 • Съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • Точност и актуалност на данните;
 • Ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • Цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

Не събираме и не обработваме лични данни, които се отнасят за следното:

 • Разкриват расов или етнически произход;
 • Разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
 • Генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация;
 • Не се събират данни за деца на възраст под 18 години. При изпращане на запитване към нас, задължително се отбелязва потвърждение, че лицето е над 18 години. Ако родителите или други законни настойници открият, че децата под тяхно ръководство са ни предоставили лични данни, молим да се свържат с нас на посочения по-долу адрес (вижте по-долу), ако искат тези данни бъдат изтрити. След това ще организираме незабавно заличаването на тези данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

 • „Адиум“ ЕООД съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от пет години. След изтичането на този срок, „Адиум“ ЕООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне, по реда на приетата вътрешна фирмена процедура за реда за унищожаване на лични данни. Вие ще бъдете уведомени, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на „Адиум“ ЕООД или друго.
 • „Адиум“ ЕООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок.
 • Личните данни, събрани от сайта на „Адиум“ ЕООД не се предоставят на външни лица, извън вътрешната организация на „Адиум“ ЕООД. Лицата, които имат право да се ползват от личните данни вътре в организацията са изчерпателно определени в приетите процедури за обработка на лични данни на Дружеството.
 • „Адиум“ ЕООД не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Вашите права

Вие имате право на:

 • Информация и достъп до личните Ви данни, обработвани от „Адиум“ ЕООД;
 • Право да искате извършването на коригиране и допълване на данните Ви, когато те са неточни или непълни;
 • Правото да поискате изтриване на личните Ви данни, при наличието на определени основания за това;
 • Право да искате ограничаване на обработването на личните Ви данни, както и правото да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите лични данни и автоматизирано вземане на индивидуални решения за Вас, включително профилиране; Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;
 • Право да бъдете уведомен/а, преди да бъдат разкрити за пръв път личните Ви данни на трети лица;
 • Правото да откажете данните Ви да бъдат използвани за целите на директния маркетинг;
 • Право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до „Адиум“ ЕООД;
 • Право да възразите срещу обработването на личните си данни; срещу автоматизирана обработка, включително профилиране;
 • Право по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите ни, директно през Вашия профил или с искане по имейл.
 • Право да поискате от нас директно да прехвърлим Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 • Право на писмена жалба до Комисията за защита на личните данни на адрес в гр. София, 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2;

Данни за контакт

За въпроси и/или коментари относно този документ, моля, свържете се с нас, като използвате следните данни за контакт:

„Адиум“ ЕООД
гр.София, кв. Бояна, ул. 732 №15
България
Уебсайт: https://scarletflower.bg
Email: gb.rewolftelracs@ofni
Телефонен номер: +359879615499